loading
 
image/svg+xmlS W H M N o m b r e d ' a r t i c l e a r t i k e l n u m m e r A r t i k e l n u m m e r A r t i c l e n u m b e r N u m e r o d e l l ' a r t i c o l o 0 0 8 4 9 4 0 0 8 4 9 5 0 0 8 4 9 6 0 0 8 4 8 8 0 0 8 4 8 9 0 0 8 4 9 0 0 0 8 4 9 1 0 0 8 4 9 2 0 2 8 3 8 8 0 0 8 4 9 3 t a i l l e d e f i l d r a a d d i a m e t e r D r a h t d u r c h m e s s e r t h r e a d s i z e f o r m a t o d e l f i l e t t o m m M 5 0 . 8 0 x M 6 1 . 0 0 x M 8 1 . 2 5 x M 1 0 1 . 5 0 x M 1 2 1 . 7 5 x M 1 4 2 . 0 0 x M 1 6 2 . 0 0 x M 2 0 2 . 5 0 x M 2 2 2 . 5 0 x M 2 4 3 . 0 0 x S W m m H m m 8 1 0 1 3 1 5 1 8 2 1 2 4 3 0 3 2 3 6 5 6 8 1 0 1 2 1 4 1 6 2 0 2 0 3 0
008488
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M10x1,5
InfoAdd to cart
008489
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M12x1,75
InfoAdd to cart
008490
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M14x2
InfoAdd to cart
008491
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M16x2
InfoAdd to cart
008492
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M20x2,5
InfoAdd to cart
008493
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M24x3
InfoAdd to cart
008494
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M5x0,8
InfoAdd to cart
008495
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M6x1
InfoAdd to cart
008496
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M8x1,25
InfoAdd to cart
028388
Sechskantmutter mit Flansch
DIN6923 M22x2,5
InfoAdd to cart
Vertrieb
CRACO Nederland
Groenoord 424
NL-2401 AP Alphen aan den Rijn

Rufnummer +31  172  423050
Faxnummer +31  172  423055

Fabrik, Logistik, Entwicklung und Verwaltung
CRACO GmbH
Naubergstrasse 6
D-57629 Atzelgift

Rufnummer +49  2662  9552  550
Faxnummer +49  2662  9552  549

cart