loading
 
image/svg+xmlN o m b r e d ' a r t i c l e a r t i k e l n u m m e r A r t i k e l n u m m e r A r t i c l e n u m b e r N u m e r o d e l l ' a r t i c o l o 0 4 4 2 5 3 A B - D 4 5 t i p o t y p e t y p e T y p t y p e m a x i m a l e b e l a s t i n g M a x i m u m l o a d C h a r g e m a x i m u m M a x i m a l e B e l a s t u n g C a r i c o m a s s i m o N m i n m a x 3 0 0 0 6 0 0 0 - A m m A m m B m m C m m D m m E m m F m m H m m I m m J m m K m m L m m M m m g e w i c h t w e i g h t p o i d s G e w i c h t p e s o k g 1 1 . 5 2 9 8 2 4 0 2 2 0 1 3 2 1 1 0