loading
 
HGQL 2560/1240/010/190/03.0/03.0/A1 30° - 45°/A1 3
harpzeefgaas, dwarsdraadindeling, langspanner, onderdek
InfoAdd to cart
HGLPU 2560/1240/006/02.0/A130°-45°/A130°-45°
harpzeefgaas-G, PU-dwarsverbindingen, langspanner, onderdek
InfoAdd to cart
012400
plaat, rechthoekig
RHP 1500x005x3000mm
InfoAdd to cart
0085-001-.24.002A
ring, bewerkt
33665T22
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/040/040/08.0/08.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/045/045/08.0/08.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/050/050/08.0/08.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/050/050/10.0/10.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/055/055/08.0/08.0/A4 30-45°/A4 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/055/055/10.0/10.0/A4 30-45°/A4 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/060/060/10.0/10.0/A4 30-45°/A4 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/070/070/10.0/10.0/A4 30-45°/A4 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
STQ 1480/1240/080/080/10.0/10.0/A4 30-45°/A4 30-45
zeefgaas, éénzijdig glad gewalst, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1200/1240/025/025/05.0/05.0/A1 30 - 45°/A1 30°
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/010/010/03.0/03.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/012/012/03.5/03.5/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/015/015/04.0/04.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/018/018/05.0/05.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/020/020/05.0/05.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/025/025/05.0/05.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/025/025/06.3/06.3/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/030/030/06.0/06.0/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QMD 1480/1240/035/035/06.3/06.3/A1 30-45°/A1 30-45
zeefgaas, vierkante maas, dwarsspanner, bovendek
InfoAdd to cart
QML 3000/1240/0100/0100/
zeefgaas, vierkante maas, langsspanner
InfoAdd to cart
QML 6200/1240/0030/0030/
zeefgaas, vierkante maas, langsspanner
InfoAdd to cart
verkoopkantoor
CRACO Nederland
Groenoord 424
NL-2401 AP Alphen aan den Rijn

telefoonnummer +31  172  423050
telefaxnummer +31  172  423055

fabriek, logistiek, ontwikkeling en administratie
CRACO GmbH
Naubergstrasse 6
D-57629 Atzelgift

telefoonnummer +49  2662  9552  550
telefaxnummer +49  2662  9552  549

cart