loading

CRACO onderdelen voor Lokomo CL 100 kaakbreker (enkel werkend)

image/svg+xmlS t c k l i s t e B e s c h r e i b u n g U n t e r t e i l n u m m e r A n z a h l 1 5 8 3 2 T 0 1 2 1 5 8 3 2 T 0 2 2 B e z e i c h n u n g b e r s i c h t s z e i c h n u n g 1 2 - 1 2 - 2 0 1 7 C R A C O N e d e r l a n d P o s t b u s 2 2 0 7 2 4 0 0 C E A l p h e n a a n d e n R i j n T e l 0 1 7 2 - 4 2 3 0 5 0 F a x 0 1 7 2 - 4 2 3 0 5 5 C R A C O G m b H N a u b e r g s t r a e 6 D - 5 7 6 2 9 A t z e l g i f t T e l 0 2 6 6 2 - 9 5 5 2 0 F a x 0 2 6 6 2 - 9 5 5 2 3 3 A l l e R e c h t e v o r b e h a l t e n : V e r v i e l f l t i g u n g e n a u c h a u s z u g s - w e i s e s o w i e Z u g a n g g e g e n b e r D r i t t e n n u r m i t a u s d r c k l i c h e r G e n e h m i g u n g d e r C R A C O G m b H o d e r C R A C O N e d e r l a n d B V T y p / v a r i a n t e M a s c h i n e h e r s t e l l e r P S Z e i c h n u n g s n u m m e r : Z e i c h n e r M M M a e i n h e i t D a t u m P r o j e c t i o n B e m e r k u n g e n / K u n d e L o k o m o C L 1 0 0 1 5 8 3 2 T 0 0 1 5 8 3 2 T 0 2 1 5 8 3 2 T 0 2 1 5 8 3 2 T 0 1 1 5 8 3 2 T 0 1
005018
breekplaat, bewegende zijde
15832T02
   Add to cart
005017
breekplaat, vaste zijde
15832T01
   Add to cart
015091
drukplaat (kaakbreker)
23461T01
   Add to cart
005016
overzichtstekening kaakbreker (enkel werkend)
15832T00
   Add to cart
004071
zijplaat (kaakbreker), bovenste
14864T01
   Add to cart
004073
zijplaat (kaakbreker), bovenste, aangepast
14864T11
   Add to cart
004072
zijplaat (kaakbreker), onderste
14864T02
   Add to cart
004074
zijplaat (kaakbreker), onderste, aangepast
14864T12
   Add to cart
arrow_circle2pulsesizesmymachineshomecontactcartlogin