loading
 
image/svg+xmlS t c k l i s t e B e m e r k u n g B e s c h r e i b u n g A r t i k e l n u m m e r A n z a h l 4 5 2 2 7 C 0 8 3 A u s f h r u n g I A b s t r e i f e r 4 5 7 6 2 C 2 4 1 A u s f h r u n g I I A b s t r e i f e r 4 5 7 6 2 Y 2 4 1 M u t t e r 4 5 7 6 2 Y 2 5 4 A u s f h r u n g I I I A b s t r e i f e r 4 7 5 8 6 Y 2 4 1 M u t t e r 4 5 7 6 2 Y 2 5 4 4 5 7 6 2 C 0 2 1 4 5 7 6 2 C 0 4 1 4 5 7 6 2 C 1 7 1 4 5 7 6 2 C 1 9 4 4 5 7 6 2 C 2 1 4 T = 1 . 5 m m F l l p l a t t e 5 5 1 7 1 V 1 5 4 T = 2 . 0 m m F l l p l a t t e 5 5 1 7 1 V 2 0 4 4 7 5 8 6 C 1 2 1 4 7 5 8 6 C 1 5 1 4 7 5 8