loading

CRACO veiligheidshaak, reparatieset

image/svg+xmlP S C R A C O N e d e r l a n d H e n r y D u n a n t w e g 1 3 a N L - 2 4 0 1 N M A l p h e n a a n d e n R i j n T e l 0 1 7 2 - 4 2 3 0 5 0 F a x 0 1 7 2 - 4 2 3 0 5 5 1 2 - 4 - 2 0 1 3 M a e i n h e i t Z e i c h n e r M M D a t u m P r o j e c t i o n A l l g e m e i n t o l e r a n z e n f r S c h w e i k o n s t r u k t i o n e n n a c h D I N 8 5 7 0 A l l e R e c h t e v o r b e h a l t e n : V e r v i e l f l t i g u n g e n a u c h a u s z u g s - w e i s e s o w i e Z u g a n g g e g e n b e r D r i t t e n n u r m i t a u s d r c k l i c h e r G e n e h m i g u n g d e r C R A C O G m b H o d e r C R A C O N e d e r l a n d B V B e m e r k u n g e n 1 1 9 8 0 C R A C O G m b H N a u b e r g s t r a e 6 D - 5 7 6 2 9 A t z e l g i f t T e l 0 2 6 6 2 - 9 5 5 2 0 F a x 0 2 6 6 2 - 9 5 5 2 3 3 F o r m - u n d L a g e t o l e r a n z e n n a c h D I N I S O 1 1 0 1 Z e i c h n u n g s n u m m e r : O b e r f l c h e n b e a r b e i t u n g n a c h D I N I S O 1 3 0 2 M a t o l e r a n z e n n a c h D I N 2 7 6 8 V o o r m e e r i n f o r m a t i e o f e e n b e s t e l l i n g : b e l m e t C R A C O N e d e r l a n d : t e l e f o o n 0 1 7 2 4 2 3 0 5 0 F r W e i t e r e I n f o r m a t i o n e n o d e r e i n e B e s t e l l u n g : r u f e n S i e C R A C O G m b H a n : T e l e f o n 0 2 6 6 2 9 5 5 2 0 3 0 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 0 m a x i m a l e b e l a s t i n g C S L H R 3 0 0 0 k g C S L H R 5 0 0 0 k g C S L H R 1 0 0 0 0 k g f o r s a f e t y h o o k a r t i c l e 0 0 7 7 0 6 0 0 7 7 0 7 0 0 7 7 0 8 A r t i k e l k g M a x i m u m l o a d M a x i m a l e B e l a s t u n g z u S i c h e r h e i t s l a s t h a k e n 0 0 7 7 0 3 0 0 7 7 0 4 0 0 7 7 0 5 t . b . v . v e i l i g h e i d s h a a k a r t i k e l
007706
CRACO veiligheidshaak, reparatieset
CSLHR 3000 kg
   Add to cart
007707
CRACO veiligheidshaak, reparatieset
CSLHR 5000 kg
   Add to cart
007708
CRACO veiligheidshaak, reparatieset
CSLHR 10000 kg
   Add to cart
arrow_circle2pulsesizesmymachineshomecontactcartlogin