loading
 
image/svg+xmlM L t a i l l e d e f i l d r a a d d i a m e t e r D r a h t d u r c h m e s s e r t h r e a d s i z e f o r m a t o d e l f i l e t t o m m 2 m m 3 m m 4 m m 6 m m 8 m m 1 0 m m 1 2 m m 5 m m M 2 0 . 4 0 x M 3 0 . 5 0 x 0 0 9 0 9 7 0 0 9 0 9 8 0 0 9 0 9 9 0 0 9 1 0 0 0 0 9 1 0 1 0 0 9 1 0 2 0 0 9 1 0 3 0 0 9 1 1 3 1 6 m m 2 0 m m 2 5 m m 3 0 m m 0 0 9 1 1 4 0 0 9 1 1 5 0 0 9 1 1 6 0 0 9 1 1 7 0 0 9 1 1 8 0 0 9 1 1 9 0 0 9 1 2 0 0 0 9 1 2 1 0 0 9 1 2 2 0 0 9 1 2 3 M 4 0 . 7 0 x 0 0 9 1 2 4 0 0 9 1 2 5 0 0 9 1 2 6 0 0 9 1 2 7 0 0 9 1 2 8 0 0 9 1 2 9 0 0 9 1 3 0 0 0 9 1 3 1 0 0 9 1 3 2 0 0 9 1 3 3 M 5 0 . 8 0 x M 6 1 . 0 0 x M 8 1 . 2 5 x M 1 0 1 . 5 0 x 0 0 9 1 3 4 0 0 9 1 3 5 0 0 9 1 3 6 0 0 9 1 3 7 0 0 9 1 3 8 0 0 9 1 3 9 0 0 9 1 4 0 0 0 9 1 4 1 0 0 9 1 4 2 M 1 2 1 . 7 5 x L 0 0 9 1 4 3 0 0 9 1 4 4 0 0 9 1 4 5 0 0 9 1 4 6 0 0 9 1 4 7 0 0 9 1 4 8 0 0 9 1 4 9 0 0 9 1 5 0 0 0 9 1 5 1 0 0 9 1 5 2 0 0 9 1 5 3 3 5 m m 4 0 m m 5 0 m m 0 0 9 1 5 4 0 0 9 1 5 5 0 0 9 1 5 6 0 0 9 1 5 7 0 0 9 1 5 8 0 0 9 1 5 9 0 0 9 1 6 0 0 0 9 1 6 1 0 0 9 1 6 2 0 0 9 1 6 3 0 0 9 1 6 4 6 0 m m 0 0 9 0 6 0 0 0 9 0 6 1 0 0 9 0 6 2 0 0 9 0 6 3 0 0 9 0 6 4 0 0 9 0 6 5 0 0 9 0 6 6 0 0 9 0 6 7 0 0 9 0 6 8 0 0 9 0 6 9 0 0 9 0 7 0 0 0 9 0 8 0 0 0 9 0 8 1 0 0 9 0 7 9 0 0 9 0 7 8 0 0 9 0 7 7 0 0 9 0 7 6 0 0 9 0 7 5 0 0 9 0 7 4 0 0 9 0 7 3 0 0 9 0 7 2 0 0 9 0 7 1 7 0 m m M 1 4 2 . 0 0 x M 1 6 2 . 0 0 x M 2 0 2 . 5 0 x M 2 4 3 . 0 0 x 0 0 9 0 8 2 0 0 9 0 8 3 0 0 9 0 8 4 0 0 9 0 8 5 0 0 9 0 8 6 0 0 9 0 8 7 0 0 9 0 8 8 0 0 9 0 8 9 0 0 9 0 9 0 0 0 9 0 9 1 0 0 9 0 9 2 0 0 9 0 9 3 0 0 9 0 9 4 0 0 9 0 9 5 0 0 9 0 9 6 0 0 9 1 0 4 0 0 9 1 0 5 0 0 9 1 0 6 0 0 9 1 0 7 0 0 9 1 0 8 0 0 9 1 0 9 0 0 9 1 1 0 0 0 9 1 1 1 0 0 9 1 1 2
009060
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 8mm
InfoAdd to cart
009061
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 10mm
InfoAdd to cart
009062
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 12mm
InfoAdd to cart
009063
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 16mm
InfoAdd to cart
009064
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 20mm
InfoAdd to cart
009065
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 25mm
InfoAdd to cart
009066
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 30mm
InfoAdd to cart
009067
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 35mm
InfoAdd to cart
009068
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 40mm
InfoAdd to cart
009069
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 50mm
InfoAdd to cart
009070
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M10.0x1.50 x 60mm
InfoAdd to cart
009071
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 10mm
InfoAdd to cart
009072
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 12mm
InfoAdd to cart
009073
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 16mm
InfoAdd to cart
009074
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 20mm
InfoAdd to cart
009075
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 25mm
InfoAdd to cart
009076
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 30mm
InfoAdd to cart
009077
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 35mm
InfoAdd to cart
009078
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 40mm
InfoAdd to cart
009079
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 50mm
InfoAdd to cart
009080
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 60mm
InfoAdd to cart
009081
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M12.0x1.75 x 70mm
InfoAdd to cart
009082
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 16mm
InfoAdd to cart
009083
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 20mm
InfoAdd to cart
009084
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 25mm
InfoAdd to cart
009085
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 30mm
InfoAdd to cart
009086
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 35mm
InfoAdd to cart
009087
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 40mm
InfoAdd to cart
009088
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 50mm
InfoAdd to cart
009089
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M14.0x2.00 x 60mm
InfoAdd to cart
009090
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 20mm
InfoAdd to cart
009091
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 25mm
InfoAdd to cart
009092
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 30mm
InfoAdd to cart
009093
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 35mm
InfoAdd to cart
009094
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 40mm
InfoAdd to cart
009095
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 50mm
InfoAdd to cart
009096
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M16.0x2.00 x 60mm
InfoAdd to cart
009097
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 2mm
InfoAdd to cart
009098
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 3mm
InfoAdd to cart
009099
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 4mm
InfoAdd to cart
009100
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 6mm
InfoAdd to cart
009101
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 8mm
InfoAdd to cart
009102
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 10mm
InfoAdd to cart
009103
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M2.0x0.40 x 12mm
InfoAdd to cart
009104
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M20.0x2.50 x 20mm
InfoAdd to cart
009105
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M20.0x2.50 x 25mm
InfoAdd to cart
009106
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M20.0x2.50 x 30mm
InfoAdd to cart
009107
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M20.0x2.50 x 40mm
InfoAdd to cart
009108
stelschroef met binnenzeskant en kratereind
DIN916 M20.0x2.50 x 50mm
InfoAdd to cart
009109