loading

Pejo veiligheidshaak, reparatieset

image/svg+xmlP S C R A C O N e d e r l a n d H e n r y D u n a n t w e g 1 3 a N L - 2 4 0 1 N M A l p h e n a a n d e n R i j n T e l 0 1 7 2 - 4 2 3 0 5 0 F a x 0 1 7 2 - 4 2 3 0 5 5 1 2 - 4 - 2 0 1 3 M a e i n h e i t Z e i c h n e r M M D a t u m P r o j e c t i o n A l l g e m e i n t o l e r a n z e n f r S c h w e i k o n s t r u k t i o n e n n a c h D I N 8 5 7 0 A l l e R e c h t e v o r b e h a l t e n : V e r v i e l f l t i g u n g e n a u c h a u s z u g s - w e i s e s o w i e Z u g a n g g e g e n b e r D r i t t e n n u r m i t a u s d r c k l i c h e r G e n e h m i g u n g d e r C R A C O G m b H o d e r C R A C O N e d e r l a n d B V B e m e r k u n g e n 2 4 6 6 0 C R A C O G m b H N a u b e r g s t r a e 6 D - 5 7 6 2 9 A t z e l g i f t T e l 0 2 6 6 2 - 9 5 5 2 0 F a x 0 2 6 6 2 - 9 5 5 2 3 3 F o r m - u n d L a g e t o l e r a n z e n n a c h D I N I S O 1 1 0 1 Z e i c h n u n g s n u m m e r : O b e r f l c h e n b e a r b e i t u n g n a c h D I N I S O 1 3 0 2 M a t o l e r a n z e n n a c h D I N 2 7 6 8 V o o r m e e r i n f o r m a t i e o f e e n b e s t e l l i n g : b e l m e t C R A C O N e d e r l a n d : t e l e f o o n 0 1 7 2 4 2 3 0 5 0 F r W e i t e r e I n f o r m a t i o n e n o d e r e i n e B e s t e l l u n g : r u f e n S i e C R A C O G m b H a n : T e l e f o n 0 2 6 6 2 9 5 5 2 0 A r t i k e l a r t i k e l 0 2 9 3 1 1 0 2 9 3 1 2 0 2 9 3 1 3 0 2 9 3 1 4 0 2 9 3 1 5 0 2 9 3 1 8 a r t i c l e t . b . v . v e i l i g h e i d s h a a k f o r s a f e t y h o o k 0 2 9 3 0 2 0 2 9 3 0 3 , 0 2 9 3 0 4 0 2 9 3 0 5 0 2 9 3 0 6 0 2 9 3 0 7 0 2 9 3 0 8 , 0 2 9 3 0 9 , 0 2 9 3 1 0 z u S i c h e r h e i t s l a s t h a k e n P S L H R 1 0 0 0 k g P S L H R 3 0 0 0 k g P S L H R 4 0 0 0 k g P S L H R 5 0 0 0 k g P S L H R 6 0 0 0 k g P S L H R 1 8 0 0 0 k g M a x i m a l e B e l a s t u n g m a x i m a l e b e l a s t i n g M a x i m u m l o a d 1 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 1 8 0 0 0 k g
029311
Pejo veiligheidshaak, reparatieset
PSLHR 1000 kg
   Add to cart
029312
Pejo veiligheidshaak, reparatieset
PSLHR 3000 kg
   Add to cart
029313
Pejo veiligheidshaak, reparatieset
PSLHR 4000 kg
   Add to cart
029314
Pejo veiligheidshaak, reparatieset
PSLHR 5000 kg
   Add to cart
029315
Pejo veiligheidshaak, reparatieset
PSLHR 6000 kg
   Add to cart
029318
Pejo veiligheidshaak, reparatieset
PSLHR 18000 kg
   Add to cart
arrow_circle2pulsesizesmymachineshomecontactcartlogin